Úvodem

Vážení současní i budoucí klienti,
pro většinu z vás je návštěva advokátní kanceláře stále výjimečnou událostí. V převážné míře se k ní odhodláte v situaci, kdy se setkáte s právním problémem. Je to zřejmě dáno tím, že advokát je v obecném povědomí tím, kdo zastupuje jednu ze sporných stran v soudním řízení. Zastupování před soudy skutečně tvoří významnou část advokátní praxe. Prakticky rovnocennou však tvoří tzv. nesporná agenda, tedy sepisy smluv, právní porady či právní rozbory, jejichž účelem je právě budoucím sporům předejít.

Na základě dlouholetých zkušeností lze jednoznačně uzavřít, že včasná návštěva advokáta Vám může ušetřit nejen dlouhodobý soudní spor a s tím spojené starosti, ale též nezanedbatelné finanční prostředky.

Nemusíte mít obavu, že návštěva naší advokátní kanceláře pro Vás nutně bude znamenat vysoké finanční výdaje. Za méně rozsáhlé právní porady účtujeme polovinu či čtvrtinu hodinové sazby.

Chystáte-li se tedy učinit krok, jehož právní důsledky mohou významně ovlivnit váš další život, zvažte, zda není ten správný čas zatelefonovat na číslo 318522468 a sjednat si konzultaci v naší advokátní kanceláři.