Občanské právo

Poskytujeme právní služby ve všech oblastech občanského práva včetně práva obchodního.

S důvěrou se na nás můžete obrátit, potřebujete-li
připravit a sepsat:

- smlouvu o darování či prodeji nemovitých věcí (zejména domu, bytu, pozemků),
- zástavní smlouvu,
- smlouvu o zřízení věcného břemene,
- nájemní smlouvu,
- dohodu o vypořádání společného jmění manželů,
- dohodu o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví,
- smlouvu o dílo,
- smlouvu o půjčce,
- závěť,

právně zastupovat v občanském soudním řízení,
právně zastupovat v dědickém řízení,
právně zastupovat v exekučním řízení.

V rámci právních služeb souvisejících s převodem nemovitých věcí pak, kromě sepisu smlouvy, provádíme na žádost klienta advokátní úschovu peněz, jimiž je hrazena cena převodu, zajišťujeme zastupování v řízení o povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.