Obchodní právo

Řešení sporů vzniklých v rámci obchodněprávních vztahů.

Příprava a sepisování obchodních smluv, například:

- kupní smlouvy,
- smlouvy o dílo,
- smlouvy o prodeji podniku,
- smlouvy o nájmu podniku,
- smlouvy mandátní,
- smlouvy komisionářské,
- smlouvy o zprostředkování,
- smlouvy o obchodním zastoupení,
- smlouvy zasílatelské,
- smlouvy o přepravě věci.

Průběžné řešení veškeré právní agendy při podnikání, řízení firmy nebo správě majetku.