Pracovní právo

Právní otázky související se vznikem a ukončením pracovního poměru.

Řešení nároků zaměstnavatelů i zaměstnanců z pracovněprávních vztahů, zejména

- na náhradu škody včetně pracovních úrazů a nemocí z povolání,
- na odstupné,
- na náhradu mzdy.

Průběžné řešení pracovněprávní agendy při podnikání, řízení firmy.