Rodinné právo

Právní služby ve věcech upravených zákonem o rodině, například

- rozvod manželství,
- svěření nezletilých dětí do výchovy,
- výživné pro nezletilé děti,
- výživné manželky,
- další druhy výživného.