Trestní právo

Provádíme obhajobu v trestním řízení od zahájení trestního stíhání až do rozhodnutí soudu v hlavním líčení či veřejném zasedání.

V jiných trestních řízeních zastupujeme poškozené, jimž byla trestným činem způsobena škoda, jejíž náhradu jim v tomto řízení pomáháme uplatnit.