Právo obchodních korporací

Příprava a sepisování zakladatelských dokumentů obchodních korporací a jejich změny.

Řešení sporů vzniklých v rámci obchodněprávních vztahů.

Průběžné řešení veškeré právní agendy při podnikání, řízení firmy nebo správě majetku.