Profil

V roce 1987 byla znovu otevřena na Dobříši pobočka tehdejší Advokátní poradny Příbram. Po celou tuto dobu poskytuje jako advokát v Dobříši právní služby JUDr. Petr Čáp.

Svou vlastní advokátní kancelář založil 1. července 1990, tedy ve stejný den, kdy se stal účinným zákon č. 128/1990 Sb., jehož přijetím byla dovršena obnova svobodné a nezávislé česká advokacie.

JUDr. Petr Čáp vykonává generální praxi, v jejímž rámci poskytuje fyzickým i právnickým osobám právní služby zejména v oborech občanského, trestního, obchodního, pracovního a rodinného práva.

Přes 20 let poskytuje trvalé právní služby subjektům v oblasti zdravotnictví. Po stejnou dobu zastupuje firmy podnikající v autodopravě. Po celou advokátní praxi se zaměřuje na obhajobu v trestním řízení. Hovoří anglicky a rusky.

JUDr. Petr Čáp absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v roce 1984. V témže roce nastoupil do Advokátní poradny Příbram jako advokátní koncipient Krajského sdružení advokátů v Praze.

Rigorózní zkoušku složil a titul JUDr. získal v roce 1985 rovněž na Právnické fakultě Univerzity Karlovy.

Advokátní zkoušku složil v roce 1987. Od téhož roku nepřetržitě působí jako advokát na Dobříši.

V seznamu advokátů České advokátní komory je zapsán pod evidenčním číslem 00068.

Předseda kárné komise České advokátní komory.

Člen zkušební komise České advokátní komory.

Člen Deontology Committee CCBE (Etický výbor Rady evropských advokátních komor) se sídlem v Bruselu.

Člen Komise Ministerstva spravedlnosti ČR pro nový trestní řád.

Spolupracuje s JUDr. Jitkou Čápovou, která rovněž vykonává generální praxi. Právnickou fakultu Univerzity Karlovy absolvovala v roce 1985 a o rok později tamtéž získala titul JUDr. Advokátní zkoušku složila v roce 1987. Od téhož roku působí jako advokátka, nejdříve v Příbrami a později na Dobříši. V seznamu advokátů České advokátní komory je zapsána pod evidenčním číslem 00070.