Profil

V roce 1987 byla znovu otevřena na Dobříši pobočka tehdejší Advokátní poradny Příbram. Po celou tuto dobu poskytuje jako advokát v Dobříši právní služby JUDr. Petr Čáp.

Svou vlastní advokátní kancelář založil 1. července 1990, tedy ve stejný den, kdy se stal účinným zákon č. 128/1990 Sb., jehož přijetím byla dovršena obnova svobodné a nezávislé česká advokacie.

JUDr. Petr Čáp vykonává generální praxi, v jejímž rámci poskytuje fyzickým i právnickým osobám právní služby zejména v oborech občanského, trestního, obchodního, pracovního a rodinného práva.

Přes 20 let poskytoval trvalé právní služby subjektům v oblasti zdravotnictví. Po stejnou dobu zastupuje firmy podnikající v autodopravě. Po celou advokátní praxi se zaměřuje na obhajobu v trestním řízení. Hovoří anglicky a rusky.

JUDr. Petr Čáp absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v roce 1984. V témže roce nastoupil do Advokátní poradny Příbram jako advokátní koncipient Krajského sdružení advokátů v Praze.

Rigorózní zkoušku složil a titul JUDr. získal v roce 1985 rovněž na Právnické fakultě Univerzity Karlovy.

Advokátní zkoušku složil v roce 1987. Od téhož roku nepřetržitě působí jako advokát na Dobříši.

V seznamu advokátů České advokátní komory je zapsán pod evidenčním číslem 00068.

Tajemník České advokátní komory.

V letech 2009 až 2019 pPředseda kárné komise České advokátní komory.

Člen zkušební komise České advokátní komory.

Člen Deontology Committee CCBE (Etický výbor Rady evropských advokátních komor) se sídlem v Bruselu.

Člen Komise Ministerstva spravedlnosti ČR pro nový trestní řád.

Spoluautor prvního komentáře k Zákonu o advokacii a publikace Advokátní právo.

Spolupracuje s JUDr. Jitkou Čápovou, která rovněž vykonává generální praxi. Právnickou fakultu Univerzity Karlovy absolvovala v roce 1985 a o rok později tamtéž získala titul JUDr. Advokátní zkoušku složila v roce 1987. Od téhož roku působí jako advokátka, nejdříve v Příbrami a později na Dobříši. V seznamu advokátů České advokátní komory je zapsána pod evidenčním číslem 00070.